top of page
  • Forfatters billedeSchouwKruuse

Hvordan er din andedam?

 Af Emil Schouw

Det er ingen hemmelighed, at vores miljø har udviklet sig enormt hurtigt, hvis det sættes i perspektiv til vores urgamle organisme. Den moderne krop er ikke særlig moderne set ud fra et genetisk perspektiv og det er tydeligt mange oplever hvordan kroppen har vanskeligt ved at samarbejde under de forudsætninger og krav som et moderne og teknologisk samfund stiller. Flere bliver ramt at autoimmune sygdomme, Diabetes, kredsløbssygdomme og neurodegenerative sygdomme.Vi er på genetisk niveau stadig jægersamlere og det giver nogle udfordringer når vi skal fungere under helt andre vilkår. Det miljø du befinder dig i, påvirker dig i særdeleshed og i langt de fleste tilfælde i større grad end din genetik gør, selvom dette er to uadskillelige størrelser. Hvis vi tager den absolutte ringeste genpulje af individer og den stærkeste er der kun ca. 5 års forskel i forhold til levetid. Det er altså mere miljøet, som er afgørende for hvor godt, og lang tid, vi klarer os, hvis vi ser bort fra de helt særlige genvariationer, som er særdeles sjældne. Men miljøet påvirker dine gener og kan aktivere og deaktiverer dem. En tænd og sluk mekanisme, som reagerer på alt hvad vi udsættes for. Lad os derfor fokuserer på hvad i miljøet, som kan påvirke os i denne artikel.


Forureningen – Den usynlige fjende

Det er tydeligt at forurening har en rolle at spille når vi taler om miljø og sundhed i forhold til vores krop. Langt flere får blandt andet lungekræft i byerne end ude på landet og vi har længe vidst at kemikalier kan skabe skade på vores organisme. Det gælder både den luft vi indånder, det vand vi drikker, den mad vi spiser og de stoffer som kan passere vores barrierer i huden. Heldigvis har du og jeg et fantastisk afgiftningssystem, hvor især lever, nyrer, tarmsystem og lunger er med til at smide skrald ud af systemet. Som et fintfølende rensningsanlæg, skal afgiftningssystemet sørge for at smide skidtet ud gennem urin og galdeveje (galde kommer ud gennem afføringen), samt vores udånding. Vi skal så at sige samle alt det guld op som vores krop kan bruge og smide det ud som kan være skadeligt i store mængder. Vi skal ligeledes have stoffer fra kroppen ud når de er brugt, som f.eks. hormoner, så de ikke recirkulerer og skaber totalt kaos. Der kan også være ting i dit miljø som svampespore der kan påvirke dit helbred. Her er den mest kendte skimmelsvamp, som jeg i klinikken har oplevet, har været med til at skabe helbredsmæssige problemer for nogle. Dette overrasker især når der IKKE er synlige tegn på skimmel i boligen, men vi finder giftstoffer i urinen, som kan være en medvirkende faktor til forskellige symptomer ofte omkring lunger og hals regionen (https://netdoktor.dk/nyheder/otte-gode-raad-til-et-sundt-indeklima.htm) .


Det miljø vi befinder os i, kan være vanskeligt at skrue på og derfor giver det mening at kigge på alle de forhold vi kan gøre noget ved. Af de lavest hængende frugter er der en sund kost, søvn i rette mængder, regelmæssig motion, begrænsning af alkohol (som også er et giftstof for kroppen) og den helt åbenlyse rygning. Derudover kan der være andre områder som kan undersøges i dybden ift. forskellige giftstoffer, samt hvordan funktionen af afgiftningssystemet eller biotransformationen fungerer i kroppen, hvordan blodsukkeret er reguleret, mængden af kolesterolpartikler, balancen af hormoner både stress og kønshormoner og meget mere. Intet står alene og det er vigtigt at videnskaben bruges i sammenhæng med individet som vi betragter. Dette er en af de vigtigste elementer inden for Funktionel Medicin. Mennesker omkring os: Hjernen er en ufattelig påvirkelig størrelse. Du har måske set hvordan den fantastiske manipulator Jan Hellesøe kan påvirke mennesker omkring ham i den retning han lige præcis ønsker. En specialist på sit område som arbejder under forhold der muliggør den ekstreme form for manipulation.

Men hjernen påvirkes konstant og de mennesker du omgås, kan have en enorm betydning for hvordan din krop respondere. Det er derfor vigtigt, at vi ikke underkender de sociale relationer når vi taler sundhed og miljø. Oplever hjernen, især den del som hedder amygdala centeret for frygt og angst, at miljøet omkring er faretruende, vil det sætte en kaskade af stresshormoner i gang i kroppen. Et urgammelt instinkt, som er vigtig for vores overlevelse. På kort sigt er det intet problem, men immunundertrykkende over lang tid. Især Kortisol, som er et stresshormonet dannet ud fra kolesterol, har negative indvirkninger på vores helbred når niveauerne er høje over for lang tid. Hvis du derfor har sociale forhold i hjemmet eller på arbejdspladsen som gør dig utryg og giver dig uro dagligt kan det have enorme konsekvenser for dit helbred. Det er derfor vigtigt at sådanne forhold også bliver evalueret når din fulde sundhedsprofil tages i betragtning. Her kan der selvfølgelig tages redskaber i brug som meditation og mindfullness, som har vist gode effekter når vi kigger på forskningen.  Helhedsperspektivet – En nødvendig Tilgang

 Ved en Funktionel Medicin konsultation tager vi hånd om alle de facetter der kan være med til at skabe kaos i din krop eller sagt på en anden måde, får din krop til at modarbejde dig. Det er derfor vores fornemmeste opgave at fungere som en detektiv og en vejviser når vi skal finde årsagen eller årsagerne til at din krop ikke vil samarbejde. Det kan være kroniske smerter, fordøjelsesproblemer, hudproblemer, nedsat energi og meget mere. I Funktionel Medicin bør der arbejdes udelukkende med integrationen af de videnskabelige fag som; neurologi, anatomi, biokemi, fysiologi, patologi m.m., samt den evidens som kan ligge på de respektive områder. Dette altid i tæt samarbejde med det etablerede system, hvis muligt. Et system som er fantastisk til at redde liv, men knapt så velfungerende når vi kigger på forebyggelse og forebyggelse er absolut det sted, hvor vi kan gøre mest selv, med størst effekt. Derudover er Funktionel Medicin særdeles relevant, hvis du ikke er syg, men omvendt heller ikke føler dig helt rask. Befinder dig i gråzonen så at sige. For din krop reagerer på det miljø omkring dig og de sammenhænge afsløres i din fysiologi, din biokemi m.m. og det er vores erfaring at vi i de fleste tilfælde kan forbedre symptomerne væsentlig eller sågar fjerne dem helt. Kroppen er komplekst og mange faktorer er i spil, hvorfor det er essentielt at vi tager hele mennesket i betragtning når vi hjælper mennesker tilbage til et liv med mere overskud, glæde og vitalitet.    Referencer:     

 

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page