top of page

Organ Relation 
- Nedre Del

(Tidligere Neuro-Nerd & Exits)

Lumbalcolumna, UE & Urogenitale Organer

Sådan lærer du at bruge neurologien

Vide præcis hvornår du kan behandle sikkert og hvornår du IKKE kan!

Du lærer hvordan Neurologi ift. manipulation, mobilisering, proprioception, nociception og viscero-sensoriske reflekser fungerer.

Du lærer hvordan du kan bruge neurologien til at påvirke forskelligt væv i kroppen.

Du lærer præcis hvordan du kan implementere neurologien direkte i din behandling på en brugbar måde. 

Du lærer årsagerne bagved neurologiske problematikker, som snurren, prikken, stikken, følelsesløshed, samt udstrålende symptomer og VIGTIGST hvad du kan gøre ved det! 

Du lærer hvordan det urogenitale system påvirker det muskulo-skeletale system og hvordan du kan influere dette neurologisk. 

Sådan lærer du at bruge biomekanikken!

Du lærer at analysere sammenhængen mellem mekaniske, vaskulære og neurologiske problematikker

Løse årsagerne bagved achilleseneproblemer, hælspore, springerknæ, løbeknæ, lyskeproblemer og MEGET mere!

Du lærer hvorfor inversionstraumer opstår igen og igen hos den samme klient og hvordan du kan løse det permanent!

Du lærer at vurdere hvornår det er relevant, og hvornår det er sekundært eller muligvis irrelevant med biomekanik. 

Hvordan anatomi overføres og bruges i praksis, og hvorfor det er vigtigt i behandlingsøjemed.  

Ekspert i stress-respons!

Du lærer præcis hvordan stress påvirker kroppen og de forskellige systemer, samt hvordan du identificerer dette hos klienten. 

Du bliver ekspert i forskellen mellem Akut vs. kronisk stress, samt hvordan det ses i klinisk praksis!

Du lærer hvordan stress-respons forklares på en simpel og forståelig måde til klienten

Du lærer hvordan kroppens hierarkier afhænger af stress-responsen hos den enkelte.

Formidlingens Mester

Du lærer at formidle årsagen til klientens problematikker på en nem og forståelig måde ud fra neurologien. 

Forståelse og analogier ift. smerte, så du kan øge compliance hos din klient og opnå permanente løsninger. 

Du lærer hvordan du kan formidle svært stof på en simpel måde uden at bruge 1000-vis af timer på at dykke ned i det. 

KRAMMSS, samt hvordan det implenteres i behandlingen på en let og forståelig måde for patienten. 

Tenikker & Intervention

Du lærer manipulations-teknikker til Lumbalcolumna og UE.

 

Du lærer mobilisering/MET-teknikker til Lumbalcolumna, UE og Urogenitale organer. 

Du lærer fascielle-
teknikker til Lumbalcolumna, UE og Urogenitale organer.

Redskaber, der gør dig i stand til bedre at vurdere, hvorvidt klienten primært har brug for øvelsestræning, smerteforståelse, manuel behandling og/eller livsstilsændringer.

Gør dig i stand til at vurdere hvornår manuel behandling ikke har første prioritet, og hvordan klienten så bør ”behandles”.

bottom of page